მთის წმ. გიორგის საბუთი 1465-1467 წლებისა (დადგენილი ტექსტი და კლასიფიკაცია)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The object of our work is the charter of Mtis St. George monastery (in Western Georgia). It represents very valuable source for history of medieval Georgia. Unfortunately, the original of the document is lost and we do not have its original text. Five copies of this document are known. Those are as follows: 1-2. Two copies (Sd-2898/99) that are kept in National Centre of Manuscripts in Tbilisi. 3. A text of a copy made by monk of Gelati Zaqaria in 1806, that was lost in 1922 near Giorgievsk. 4. A copy (H16(G28;H39)-2.Лл.13-16) of 1840, that is kept in Asian Museum of St. Petersburg. 5. The oldest document K-608 kept in Historical Museum of Kutaisi. Based on these copies, Sargis Kakabadze produced a text, which seems to be very close to original one. We have found the description of the undoubtable original of the charter. This description (fond №1541, case №16), made in the 19th century by priest Giorgi Gabadadze, combines information about document’s text and its physical condition. Nowadays it is kept in the Central Historical Archive of Georgia. This new source gave us an opportunity to fill the charter’s text with new words and names, that were absent in copies. With present paper, we want to produce newly established text of this charter.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
მთის წმინდა გიორგი, ბაგრატ მეფე, კონსტანტინე მეფე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 204-216 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 204-216
Collections