დასავლეთ საქართველოს შავიზღვისპირეთის ქალაქების მოსახლეობის რელიგიური კუთვნილების საკითხისათვის ახ. წ. I-IV საუკუნეებში (გლიპტიკური მასალის მიხედვით. პიტიუნტი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The religious situation existing in I-IV centuries A.D. on the territory of the Eastern Black sea littoral (Pityus) according to the glyptics is researched in this work. It is worth to be noticed that right in this period new monotheistic religion spread and strengthened at the Eastern Black Sea littoral but gemmas from Pityus surprisingly show no signs of Chistianity, but again – pagan symbolics.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
ბიჭვინტა, წინარექრისტიანული, რელიგია, კოლხეთი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 64-70 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 64-70
Collections