ნეოკონსერვატიზმი და მისი გავლენა აშშ-ის საგარეო პოლიტიკაზე (1990-2000 წწ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The last decade of the XX century was full of conflicts and controversies. The United States, as the main acting superpower state, had the goal to achieve the world peace. In the paper are pointed out some essential issues on the theme, such as: what does neoconservatism mean? What are the main characteristics of Neocons? What is the main difference between conservatism and neoconservatism? What is a paradigm of neoconian influence on States’ foreign policy? I discuss the features of neoconservatism and especially the influence of neoconservatism on the US foreign policy. The topic mostly focuses on researches of “Godfather” of neo-conservatism Irving Kristol: Neoconservatism: The Autobiography of an Idea, and The Neoconservative Persuasion. The topic shows main problems in the US foreign policy and clarifies how neoconservative ideas shaped the US foreign policy and the whole world. Protection of national interests and neutralisation of world government’s interests is of the highest priority for neocons. The idea of the world government contains threats, but I suppose that Relationships between countries without supranational organ of government leaves them in the same condition of state of nature, as human beings- without state.
Description
კონფერენცია ეძღვნება მეიფლაუერის ხელშეკრულების დადების მე-400 წლისთავს/ The 2020 Annual conference of the American Studies is dedicated to the 400th Anniversary of the Signing of the Mayflower Compact
Keywords
ნეოკონსერვატიზმი, აშშ, საგარეო პოლიტიკა, Neoconservatism, US, Foreign Policy
Citation
ამერიკისმცოდნეობის 21-ე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 2020/ 21th International Annual Conference on American Studies, 2020