თადეუშ-ლადა ზაბლოცკის როლი პოლონურ- ქართული ლიტერატურული კონტაქტების განვითარებაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
According to the role in the group of Polish “Caucasian” writers, the first place belongs to Tadeusz Lada-Zablotsky. His figure is of most interest to researchers. Zablotsky was exiled to the Caucasus as a soldier in 1837 for anti-royal verses. Already in the autumn of 1838, having managed to pass through the North Caucasus, he served a hundred miles from Tbilisi. After retirement, he lived in Tbilisi, where he became one of the founders of a group of Polish romantic poets. Many events of Georgian-Polish cultural relations are associated with the name of Zablotsky. One of the signifi cant facts is the fi rst community of Georgian and Polish poets. Zablotsky’s circle of acquaintances is wide enough; he has been in the salon of A. Chavchavadze. Among the subscribers to his “poetry” are both daughters of the Georgian poet – Nina and Ekaterina. Mikhail Tumanishvili translated Zablotsky’s poem “Alazani Valley” into Georgian, and Zablotsky into Polish – a friend’s poem “The bowl”. The text of the “Chalice” was preserved in Zablotsky’s letter to Tumanishvili. Lada-Zablotsky soon after arriving in the Caucasus was in correspondence with the writer Mikhail Tumanishvili, whom he managed to make friends with during his brief stay in Tbilisi. Even more, Zablotsky met Nikoloz Baratashili through him. Judging by the letters of Zablotsky, he is burdened with military service, campaigns with a “satchel behind him.” Such is the position of almost all exiled Polish people, whose war was unpopular, they considered the struggle of the Highlanders fair and worried that they had to fight on the side of the enslavers.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
თადეუშ-ლადა ზაბლოცკი, პოლონურ- ქართული ლიტერატურული კონტაქტები, Tadeusz-Lada Zablotsky, Polish-Georgian literary contacts
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 171-173/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 171-173