პროფ. ლელი ბარამიძე − მეცნიერი და პედაგოგი/ Prof. Leli Baramidze − Scholar and Teacher

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
ეძღვნება თსუ-ს ემერიტუს პროფესორ ლელი ბარამიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს/ Dedicated to the 90th Birthday of Emeritus Professor of TSU Leli Baramidze
Keywords
პროფ. ლელი ბარამიძე, ძველი ქართული ენა, ქართული ენის ისტორიული გრამატიკა, თსუ ძველი ქართული ენის კათედრა, Prof. Leli Baramidze, Old Georgian Language, Historical Grammar of the Georgian Language, Department of Old Georgian Language at TSU
Citation
სამეცნიერო შრომების კრებული ქართველური ენათმეცნიერება, VIII, თბილისი, 2021-2022, გვ.: 7-12 /COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS KARTVELIAN LINGUISTICS, VIII, Tbilisi, 2021-2022, pp.: 7-12
Collections