სოფელ დმანისის დარბაზული ეკლესიები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The present paper covers some Medieval architectural complexes and relief-sculptures being beyond thorough academic research. Now in Tetritskaro municipality, these monuments belong to historical province Kvemo (Lower) Kartli. They are concentrated around the old town Samshvilde. Village Dmanisi and neighboring places in Tetritskaro municipality have three small Medieval one-nave churches lacking scholarly commentaries. One of them, one-nave church labeled after St. Virgin by the local folk, has stoa from the North and is dated by the 6th-7th cc. We think of southern stoa as having been added later. The so-called Archangel church, situated at the distance of 1km. from the village, is one-nave construction of the second half of the 10th c. with the reliefstellae scattered nearby, Armenian khachkar (the 12th-13th cc.) among them. Situated on the road towards Phitareti, the third church seems to be reconstructed for several times. Additionally and unfortunately, it is badly damaged. We think about Early Middle Ages as of time of its construction, though, gradually, it has been changed in different times.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/161-shromebi-8.html
Keywords
დმანისი, თეთრიწყარო, ხაჩკარი, დარბაზული ეკლესია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VIII, თბილისი, 2013-2014, გვ. 80-104 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VIII, Tbilisi, 2013-2014, pp. 80-104
Collections