თავად სუმბათაშვილთა საგვარეულოს ისტორიიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
This article reviews the history of the Sumbatashvilis – one of the prominent noble families in Kartli – the Central part of Georgian kingdom. They were high ranked nobles, princes (in Georg. “Tavadi”). In the historical sources of 17th-19th centuries the princes Sumbatashvilis are named as the faithful warriors and administrators, specifically, ober-kamerhers/garderobmeisters (in Georg. “Meitari”), community governors (in Georg. “Mouravi”), chief cashiers (in Georg. “Molaretukhutsesi”), censor of military servismen (in Georg. “Lashkarnivisi”) of Georgian kings from Bagrationi royal dynasty.. For such loyalty to the kings the princes Sumbatashvilis were highly appreciated by the Georgian kings.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/178-shromebi-19.html
Keywords
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIX, თბილისი, 2023, გვ. 81-112 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Georgian History Proceedings, XIX, Tbilisi, 2023, pp. 81-112
Collections