აკაკი შანიძე და დავით ჩუბინაშვილის ქართულ- რუსული ლექსიკონი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The scholarly legacy left by Akaki Shanidze comprises, among other important papers, several lexicographic works (a dictionary of Vazha-Pshavela’s poems, a complete concordance of Rustaveli’s epic poem, etc.). Casual remarks concerning the history of various lexical forms or phraseologisms often turn into full-sized independent essays clearly demonstrating the keen interest of the author in lexicography. The present paper is written in memory of my father for the 136th anniversary of his birth, but at the same time, I have attempted to show, using his personal notes and some books now in my possession, how Akaki Shanidze used the Georgian-Russian Dictionary of David Chubinashvili. I have also copied and analysed Akaki’s own additions and corrections written in his neat and legible script on the pages of an old copy of the dictionary given to him as a gift by the son of D. Chubinashvili in 1911 when Akaki was a student of the Saint Petersburg Imperial University. The Dictionary is a well-thumbed book, showing that Akaki used it often. The additions and corrections are numerous and interesting from a linguistic point of view. Akaki’s personal correspondence (now kept at the National Archives of Georgia) shows his incessant efforts to have the dictionary published for the second time. It was published in 1984 as a replica of the first.
Description
ეძღვნება პროფესორ ფარნაოზ ერთელიშვილის დაბადებიდან მე-100 წლისთავს/ Dedicated to the 100th Birthday of Prof. Parnaoz Ertelishvili
Keywords
Citation
სამეცნიერო შრომების კრებული, ქართველური ენათმეცნიერება, IX, 2023, გვ.: 37-44/ COLLECTED SCIENTIFIC WORKS, KARTVELIAN LINGUISTICS, IX, 2023, pp.: 37-44
Collections