სილვია პლათის ნარატიული სტრატეგიები ლექსების კრებულის "კოლოსის" მიხედვით

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The 20th century American poet Sylvia Plath, despite being acclaimed among academic societies, became much more popular after her death. Her poetry collection “Ariel’’ describes her last life events. Sylvia Plath’s poetry belongs to the poetical movement “Confessionalism ”. This is a poetry of a person or poetical “I’’, which is focused on individual experiences, psyche and personal trauma. Confessional poets write from hidden topics to wider social themes. Sometimes the movement is classifi ed as a type of postmodernism. Confessional poetry or Confessionalism is a poetry of personal experiences. Only very intimate and human feelings and emotions are shared with readers! It talks about forbidden things, which used to be shameful, hidden and was considered as a pain of one person! The poem “Tulips” represents a classical example of a confessional poetry. The poem outlines the specifi c of a poet’s poetical world. It is based on real experience: it is deep and personal, poetical speech is expressed, it’s metaphorical; The work is oriented on such forbidden topics as: sex, suicide, psychic anxiety. Despite of her short life, post modernist poet Sylvia Plath left interesting poetical collections. In her poems, it is easily read and perceived: details of her diffi cult private life or working process. Simultaneously, ongoing social and political developing periods of the United States.
Description
Keywords
ლიტერატურა, სილვია პლათი, აშშ, Literature, Sylvia Platt, USA
Citation
ამერიკის შესწავლის საკითხები, VIII, 2021, გვ.: 344-354 / Journal of American Studies, VIII, 2021, p.: 344-354
Collections