ვასალიტეტის საკითხი განვითარებული ფეოდალიზმის ეპოქის საქართველოში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The paper deals with the issues of vassalage in the High Feudal epoch of Georgia, and how we understand the seigneurial system, and that kind of parallels are between the Georgian vassalage and the Western European feudalism, namely with the X-XI cc. Europe during "the Feudal Revolution". We share the conclusion that feudalism is the universal event and we see the same signs in Georgia, which is similar to French Feudalism. According to the specific historical source we have raised the question - If was in Georgia such a vassalage system that was formulated as follows: "vassal of my vassal is not my vassal". Article has no purpose for making any assumptions and serves for the raising the problem.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ვასალიტეტი, ფეოდალიზმი, სენიორი, ვასალი, ფეოდალური რევოლუცია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 83-89 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 83-89
Collections