ადიგენის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობა (შუა საუკუნეების ფორტიფიკაციები და საერო ნაგებობები)/ Cultural Heritage of Adigeni Municipality (Medieval Fortifications and Secular Buildings)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
From the beginning of 2022, the three-year project "Monuments of History and Culture of the Samtskhe Region" is being implemented at the scientific base of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, which is financed within the framework of the Georgian Cultural Heritage Research Program of the Shota Rustaveli National Science Foundation. The aim of the project “Historical-Cultural Heritage of Samtskhe” is to study the architectural monuments of Samtshke region in Georgia (according to the modern administrative division – Akhaltsike, Aspindza and Adigeni municipalities). Thereis different kind of buildings in this region: churches, monasteries, castles, keeps, towers, mosques, darbazi-type living houses, darans, built in the period until 1921. The main goal of the project is to record the historical monuments of Samtskhe, make theirs cholarly analysis, schemes, photo and video recording, to study the paleographic data etc. The team will prepare and publish the research concerning each of the monuments. The main outcome of the project will be bilingual monograph (Georgian-English) “Historical-Cultural Heritage of Samtskhe”; analytic papers of encyclopedical type concerning each monument, which will consist of the parts as follows: 1) location of the building, toponyms, historical-geographical research, 2) history and historiography of the monument,3) its architectural and artistical peculiarities, detailed schemes,4) narrative, documental and epigraphic sources. Among the secular monuments of cultural heritage of Adigeni municipality, the most important are: Afieti Castle and Caravanserai, Kikibo Castle, Ude (Khandaki) Castle, Golden Castle, Kharkhemi Castle, King Tamar Castle, Melnisi Castle, Bridge over the Otskhe-river, Makhvilo Castle, Zanavi Castle, Kekhovani Tower, Village Abastumni bath.
Description
Keywords
სამცხე, კულტურული მემკვიდრეობა, ციხე-სიმაგრე, ქარვასლა, აბანო, Samtskhe, Cultural heritage, Fortress, Caravanserai, Bath
Citation
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 147-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2023, გვ.: 59-62