საქართველოს დამფუძნებელი კრება – ნოე ჟორდანიას კონცეფციის მიხედვით

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
From the very beginning, the Georgian political elite believed that the national council (hereinafter – the parliament) was not a legitimate legislative body, since it had not been elected by the population of the country. Because of this, the first national assembly decided to convene the constituent assembly, which should have been made up from the elections results. The structure, functions and purpose of the constituent assembly were determined in accordance with the concept formulated by the head of government of Georgia, Noe Jordania. The latter rejected the idea of a parliamentary republic. He thought that parliament would become an instrument for the domination of the bourgeoisie. A democratic republic is “fundamentally different” from a parliamentary republic. According to Jordania’s concept, the powers of the constituent assembly and the executive branch should have been limited. The constitution drawn up by the assembly must have been ratified by the people through a referendum and other norms. The constituent assembly through the sectoral commissions would have participate in the work of the executive branch and essentially control it.
Description
ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 145 წლის იუბილეს
Keywords
ნოე ჟორდანია, დამფუძნებელი კრება, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, კონსტიტუცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XVII, თბილისი, 2021, გვ. 222-232 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XVII, Tbilisi, pp. 222-232
Collections