სვანთა დასახლებები ქვემო ქართლში (გარდაბნისა და მარნეულის რაიონები)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article deals with the study of processes of migration in Georgia. The cultural life of migrated Svanetian population (Western Georgian Highlanders) in Kvemo (Lower) Kartli region (namely municipalities of Marneuli and Gardabani) is the case of study. Attention is paid to economic and cultural adaptation and problems of integration of migrated Svans. This problem is scantly researched in Georgian special literature except for few exceptions. The dynamics and the picture of preservation of ethno-cultural traditions are shown; also, relationship of the Svans with local Georgians or non-Georgian population, namely with Azeris that was complicated from the beginning but later, step by step, it was overcome. Nowadays these processes are easy to regulate. According to ethnographical material of the region which is under our survey the article observes following items: area of settlement of the Svans, monuments of material and spiritual culture, system of values, religious practice, communication with the metropolis, religious tradition, feasts etc. Concerning to ethnographical investigation, in the modern life of the Svans, despite unusual geo-ecological environment and kind of social and economic problems, they are inclined to maintain traditional way of life and to pursue the economic customs that are traditional for them (mainly stock raising and field crop cultivation), also they follow gardening and wine-making, that indicates the good level of adaptation and integration to the new environment. Much stable and less changeable is a spiritual, cultural, ethno-psychological, ethno-identical, and mental characteristics of migrated Svans, which is enhanced by traditional values, also construction of churches, religious tolerance towards the faith in the region. Article deals with modern economic problems in general, issues of unemploymen; rational use of labor resources are meant to be resolved in the future.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
სვანები, ქვემო ქართლი, მიგრაცია, ეთნოგრაფია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 351-363 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 351-363
Collections