მხატვრული ლიტერატურა ინფორმაციული რევოლუციის კონტექსტში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The information revolution completely changed the communicative space and role statuses of communicants, which was reflected in the functional status of fiction. In the process of national consciousness formation and establishing the key values of culture the crutial role was played by fiction, oriented to intelectual addressee, which had defined priorities of social consiousness and its communicational strategies until the informational society formed. The formation of an information society based on mass culture led to the emergence of a new type of addressee, the tastes of which were based on the texts of mass communication and significantly differed from the tastes of the intellectual addressee (which in any country is a minority). Narrowing of a functional area of fiction caused the Mass Communication activation, which actually deprived fiction of the function of normative standart and established axiological chaos and stylistic confusion. Fiction, after Soviet Union collapsing as a product of writing culture opposed the oral forms of communication which was linked to returning the “living words” in communicational space Unlike Soviet times when every public speech was coordinated with corresponding structures and was strictly controlled, free speech moved from street manifestations to Parliament tribune and caused big issues to Georgian speech culture. The necessity of widening functional area of fiction which was caused by necessity of struggle with aesthetic primitivism and and normative linguistic chaos, led to the placement of a literary text on the Internet, creating a new infosphere for the younger generation.
Description
Keywords
კულტურათშორისი კომუნიკაცია, სამეცნიერო სკოლა, ტოლერანტობა, intercultural communication, scientific school, tolerance
Citation
პროფესორ ოთარ ბაქანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ლიტერატურათმცოდნეობა: ისტორია, პერსპექტივები და გამოწვევები, თეზისები, 31 მარტი 2021, გვ. 34-37/ International Scientific Conference Dedicated to Prof. Otar Bakanidze: LITERARY STUDIES: HISTORY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES, Abstracts, 31 March 2021, pp.: 34-37