გლობალიზაცია და პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 პაპავა ვ., ჭარაია ვ. (2020). ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკო- ნომიკის ზოგიერთი გამოწვევა.  https://www.gfsis.org/ge/publications/opinion-papers  ჭითანავა ნ. (2020). განსაცდელმა გააზრებული ნაბიჯების გადადგმა უნდა შეგვაძლებინოს.  http://iverioni.com.ge/16752-nodar-tcithanava-gansacdelma-gaazrebuli-nabijebis- gadadgma-unda-shegvadzlebinos.html  მექვაბიშვილი ე. (2020). ინტერვიუ გაზეთში „თბილისის უნივერსიტეტი“.  http://newspaper.tsu.ge/ge/news/view/KSIWclIG?􀇐bclid=IwAR0I0aLHMRwweTmuw0xJU2OJ9Aq_ kVPl7c8g8H1KmfNlA5d2CXfgtwI5whc
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 30-37
Collections