ერთი საკვანძო ეკონომიკური ტერმინის – “GROSS DOMESTIC PRODUCT”-ის ქართული სახელწოდების შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
1. ასათიანი რ. 2014. თანამედროვე ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედია. თბილისი, „სიახლე“. 2. გუგუშვილი პ., ჩანტლაძე ვ., ჩიქავა ლ., კოშკელაშვილი ა. 2001. ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტერმინოლოგია. თბილისი, „სიახლე“. 3. კრუგმანი პ. რ., ობსტფელდი მ., მელიტცი მ. ჯ. 2018. საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 4. პაპავა ვ., ახმეტელი რ., ლეიაშვილი პ., ულუმბერაშვილი ნ. 1993. საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები (თეორიული ეკონომიკა), თბილისი, „მაცნე“. 5. სილაგაძე ა., გოშაძე გ., დემეტრაშვილი თ., ზურაბიშვილი ვ., ათანელიშვილი თ. 2005. ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 6. Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. 2015. International Economics: Theory and Policy. Tenth Edition. Boston, Pearson Education.
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №1, 2019, გვ. 180-185
Collections