1210 წელს სპარსეთზე გალაშქრებაში მთიულთა მონაწილეობის ასახვა ქართულ ფოლკლორში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
There is a number of folklore texts preserved in Georgian peoples’ poetry, which tell about the important historical military-political events. Some of these texts are unique as there are few or no other sources preserved describing these types of events. On the festival of “Lomisoba”, which is celebrated annually in Lomisi’s St. Giorgi Church (8th-9th centuries) situated in one of Georgia’s historygeographic regions called Mtiuleti, an ancient military song “Perkhisa” is sung. There were many versions of the song’s texts published in Georgia over different years. One of them was published by us in 1989. Various versions of the above song’s texts are presented and analyzed in this article. In all of them, participation of Georgian highlanders – Mtiulis – is reflected in Georgians’ military invasion of Khorasan (proved by Georgian historical sources). In Georgian historiography it is proved that Georgian army conquered the following towns: Marandi, Tabriz, Miana, Zenjan, Kazvin etc. and reached Khorasan (Persia) in 1210. The army came back to Georgia with large booty. The above invasion took place not only for booty and demonstration of power, but its main goal was fighting with and defeating of the Shah of Khorezm – Muhamad.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/174-shromebi-15.html
Keywords
ლომისობა, მთიულეთი, ხორასანი, ხორეზმი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XV, თბილისი, 2019, გვ. 190-198 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XV, Tbilisi, 2019 pp. 190-198
Collections