სტატისტიკური ცნობები XVIII საუკუნის II ნახევრის ქართლის მოსახლეობის შესახებ (ივანე ჯავახიშვილის პირადი არქივის მიხედვით)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Personal archive of Academician Ivane Javakhishvili preserves statistic information about population of Kartli region – end of the 18th century. Materials are employed from original manuscript and completely recorded by Ivane Javakhishvili in his diary. Information contains ac-counts about ten provinces of Kartli. Those provinces are as follows: Aragvi Gorge, Ksani Gorge, Little Liakhvi Gorge, Satsitsiano, Saami-lakhvro, and fiefs of Rostom, of David Sardali (general and governor of particular district of Kartli), of Mtskheta Patriarchate and the lands of “town” (Tbilisi). Document has defined number of folks, among them are the legal age male members of family (so-called “tavebi” in Georgian). According to those persons named in this document, we can conclude that above mentioned statistic account was composed in 1788. Statistic material comprises information about 7800 families with 11660 legal aged males included.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
სტატისტიკა, ივანე ჯავახიშვილი, დავთარი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 288-298 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 288-298
Collections