თავგადასავალი თბილისის მუსლიმური თემისა (გზამკვლევად ნანი გელოვანის მონოგრაფია)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
ეძღვნება პროფ. გოჩა ჯაფარიძის ხსოვნას (1942 – 2020)/ Dedicated to Memory of Prof. Gocha Japaridze (1942 – 2020)
Keywords
Citation
აღმოსავლეთმცოდნეობა, 11, თბილისი, 2022, გვ.: 251-256/ Oriental Studies, 11, Tbilisi, 2022, pp.: 251-256
Collections