გადაურჩა ივანე ჯავახიშვილი სტალინურ ტერორს?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The Soviet government from the very first days of occupation of Georgia severely persecuted Georgian intelligentsia and its leader Ivane Javakhishvili. The form of the repressions was changing from time to time. At first, he was removed as rector of Tbilisi State University in 1926. In 1930s he was forced to leave Tbilisi State University, which was founded by him. The sessions, which began in Tbilisi State University on March 23 and ended on April 2, 1935 were the culmination of the persecution. The sessions were full of unjust defamations towards Ivane Javakhishvili. According to the scheme, they should be followed by physical elimination of Ivane Javakhishvili, but it did not happen. Stalin protected him from the execution in order to show that he was not barbarian. Survival from the execution does not mean that Ivane Javakhishvili was not a victim of Stalin’s purges. He was a victim of moral terror, the most widespread form of Stalin’s Great Purges. It was one of the most serious factors, which, subsequently, resulted in the premature death of great scholar.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
ივანე ჯავახიშვილი, რეპრესიები, სტალინური ტერორი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 307-316 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 307-316
Collections