დისკურსის მარკერების გრამატიკულ-პრაგმატიკული ფუნქციების შეპირისპირებითი ანალიზი ინგლისურსა და ქართულ აკადემიურ დისკურსში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This paper investigates the use of discourse markers in two commencement speeches given by American and Georgian speakers from the perspective of Pragmatics. The study is specifically based on Fraser’s taxonomy of discourse markers according to their pragmatic and metalinguistic functions. This theoretical framework is concerned with language in use, giving more importance to the context than to the text of utterances. The article discusses: (1) DMs (discourse markers) used in this specific discourse; (2) provides a thorough analysis of the addresser’s communicative intentions based on their choice of DMs (discourse markers); (3) identifies main functional (and linguistic) characteristics of English DMs in comparison to their selected Georgian compatible equivalents. The empirical study (the case of two randomly chosen speeches of American and Georgian speakers) revealed the similarity of the syntactic and linguistic characteristics of the DMs in both languages. They could be presented by Fraser’s contrastive discourse markers syntactic patterns S1, DM+S2, S1.DM+S2. DMs have only the procedural meaning and they do not invest in the semantic meanings of the utterances that host them. The grammar-pragmatic analysis of chosen discourse markers revealed the variety of relations between the segments of the discourse. DMs but/ [magram], and/ [da], so/ [ase rom] present diff erent pragmatic categories – contrastive, elaborative and inferential types of DMs and they imply diff erent variety of pragmatic functions/sub-functions: But/ [magram] – direct contrast, indirect contrast, violation of expectation, indirect violation of expectation, correction, qualification, opener, topic/focus changer. And/ [da] – focus marker, adding more details to the provided information, elaborative marker between discourse segments, gap/pause filler. So/ [ase rom] – result and consequence marker, main idea marker, summarizing/ rewording/ giving an example, boundary marker, question or request marker.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
ინგლისური ენა, ქართული ენა, დისკურსი, English, Georgian, discourse
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 16-18/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 16-18