სოციალური მეხსიერების ფაქტები თურქეთელ ქართველთა ტრადიციულ ყოფაში. THE FACTS OF SOCIAL MEMORY IN THE TRADITIONAL LIFE OF THE GEORGIANS IN TURKEY

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
Several facts of social (collective) memory are preserved in the traditional life of Georgians in Turkey. Every historical passage, as a result of historical-ethnographic research, is evidently separated from a concrete historic environment and time, but this is natural, because the main sign of the collective memory is the separation from the concrete and individual signs. The main and essentially important facts stay in social memory and are mythologised. The most important social facts among the Georgians in Turkey are the historical moments related to King Tamar (“Queen Tamar”) which are universal for every historical-ethographic region of Georgia, but among the Georgians in Turkey the image of King Tamar is the main marker of the ethnic identity and the social connection to the traditional Georgian culture. The reflections of several historical facts, which are spread as universal plots in historical Tao-Klarjeti and among the descendants of the so-called Muhajirebi living in central and Black Sea regions of Turkey, are discussed in the same context.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
თურქეთელი ქართველები, ეთნოგრაფია, კოლექტიური მეხსიერება
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 51-62 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 51-62
Collections