ივანე ჯავახიშვილის წინაპრები მამის მხრიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ivane Javakhishvili (1876-1940) was prominent Georgian scientist and public figure, one of the founders of Tbilisi University. Presented research studies his paternal ancestry. Article is divided into three parts: first part covers the Javakhishvilis’ history; the second – their patrimonial emblems; the third – Ivane Javakhishvili’s paternal ancestry.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
ივანე ჯავახიშვილი, საგვარეულოების ისტორია, ეთნოლოგია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 37-61 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 37-61
Collections