ნადირ შაჰის ახალი საფასე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In the 17th-18th cc. Tbilisi mint produced the coins of the Persian pattern. Three ruling dynasties left their names on these silver coins: the Safavids, Afsharids and Zands. Coinage during the Afsharid dynasty was the subject of active research, which is not still completed. Here we introduce new shahi (shauri), ¼ abbasi, of Nadir Shah struck at Tbilisi in 1556 AH. (1743).
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/168-shromebi-shota-meskhia-100.html
Keywords
ნადირ-შაჰი, მონეტები, თბილისის ზარაფხანა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება შოთა მესხია - 100, თბილისი, 2016, გვ. 352-357 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue Shota Meskhia - 100, Tbilisi, 2016, pp. 352-357
Collections