პატრიოტ-კონსერვატორთა დასი XIX საუკუნის საქართველოში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Georgia of the second half of the 19th century, prior to the establishment of political parties, there existed numerous public and political movements. Their representatives were grouped around journals and newspapers of the time: Patriot-Democrats (“Sakartvelos Moambe”, “Iveria”); Bourgeois-Democrats (“Droeba”, “Krebuli”); Narodniks (“Imedi”, “Shroma”); Social-Democrats of the “Mesame dasi” (“Kvali”); Young Iverians (“Iveria”) and Bourgeois-National group of the "Moambe" journal. One of the first public movements in Georgia was a political group of Patriot-Conservatives. Its representatives worked in the journal "Tsiskari". Political vision of the Patriot-Conservatives was based on three main postulates. The first was patriotism, love and service to homeland. The Patriot-Conservatives were focused on preserving old Georgian cultural and historical values (historical past, old Georgian writings, language protection, etc.). The second ideological position was the loyalty to Russian monarchism, dedication and service to the Emperor (his government) and revival of one’s own homeland this way. The third – maintenance of the serfdom system in which their social conservatism was revealed. Political movement of the Patriot–Conservatives was shaped by representatives of Georgian aristocratic intelligentsia: Alexander Orbeliani, Sardion Meskhishvili, Grigol Baratashvili, Revaz Eristavi, Alexander Savaneli, Barbara Jorjadze, Mikheil Tumanishvili etc. The Patriot-Conservatives’ most outstanding authorities were Dmitry Kipiani and Grigol Orbeliani. We should regard the Patriot-Conservativ political group as a "tamed" Georgian aristocracy, who denied the possibility of national struggle and agreed to the prospects of the homeland's cultural and economic construction in the framework of the Russian Empire. “By the late 50s of the 19th century, the Patriot-Conservatives played a leading role in the life of the Georgian society. The era of “dictatorship” of the Patriot-Conservatives ended in the 1860s. Since then the Patriot-Democrats (Tergdaleulebi) took the leadership of Georgian society and national-cultural movement (Ilia Chavchavadze, Giorgi Tsereteli, Niko Nikoladze, Sergei Meskhi, Akaki Tsereteli, Iakob Gogebashvili and others).
Description
Keywords
სოციალ-დემოკრატები, პატრიოტ-დემოკრატები, ნაროდნიკები, კვალი, ახალგაზრდა ივერია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIII, თბილისი, 2018, გვ. 324-338 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XIII, Tbilisi, 2018, pp. 324-338
Collections