რეცენზია – ნიკოლოზ მურღულიას წიგნზე "ეგრისის სამეფოს გამაგრების სისტემა" (თბილისი, 2023)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/178-shromebi-19.html
Keywords
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIX, თბილისი, 2023, გვ. 472-477 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Georgian History Proceedings, XIX, Tbilisi, 2023, pp. 472-477
Collections