კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფიის სიცოცხლე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The philosophy of Konstantine Kapaneli remains the legacy yet to be explicated in the Georgian experience of thinking. Even more so, from today’s obscure perspective, the imminent necessity to “return” to Kapaneli’s philosophy is obvious, mainly to revise and re-reflect, from the century long-distance, those things of the mind that philosopher pensive on historically lived conditions of Georgia and on times yet to come from the future, expressed in the reality of intensively gathered thought. It is worthy to emphasize here that the trope of “returning” mentioned above, before all other things keep in itself the meaning of remembering, of approaching in remembrance. From the actual duration of time recollecting Kapaneli’s philosophy together with theoretically conditioned interest, also keeps in itself the value of political responsibility. The politicality of such recollection is defined by the very peculiar character of Kapaneli’ s philosophy , precisely by the fact that idea s explicated by him are given in the essential connectedness with things that, in a generalized and conditional manner, can be identified as Georgian images of politics. The Kapanelian analysis of the above- mentioned image follows the principles of his doctrine of Organotropism. The interaction between idea and matter with an incessant dynamism forms the totality of historically conditioned life- world of every people. It is because of this moment of thought that in the legacy of Kapaneli’s philosophy two fundamental elements should be paid attention to. On the one hand, the theoretico-instrumental model with its founding propositions and potentialities of problematization; and on the other hand, the Georgian image of political explicated in the footsteps of the canons constituted by the mentioned model, together with its conceptual consistency, with the entities practically necessary to keep in mind and with the elements of less importance. It is well-known that every truly valuable philosophical experience, with many other determinations, is also the legacy attributed towards the future and for the future. From this point of view, the philosophy of Kapaneli is not an exception-it principally includes in itself the constant, always already future-directed reserve of thought, in every particular time demanding to be explicated fr om anew . The conceptual part of the paper is organized around the significance of the mentioned reserve. Inasmuch as returning, recollecting the philosopher principally means to reanimate the reserve of thought inherited by the one from the future to the future times per se; from the lines of repeated differences bestowing the voice and sense to the pure reserve of thought which is inevitably implicated in one’s experience of philosophy. The quantity of such lines in Kapaneli’s philosophical duration is set as the real multiplicity. It is while taking into consideration this “fact” that in this paper, extending the mentioned lines towards the new directions of thought will be understood as the essential responsibility of thinking.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
ფილოსოფია, საქართველო, კონსტანტინე კაპანელი, Philosophy, Georgia, Konstantine Kapaneli
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 172-175/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 172-175