აშშ-ის სამოქალაქო ომი გაზეთ "დროების" ფურცლებზე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
US Civil War is one of the most important and interesting sections of contemporary history of the USA. This later event caused a big resonance. The purpose of the presentation is based on the Georgian periodical press to show the attitude of the XIX century Georgian advanced society towards US Civil War, their position and sympathies toward south and north states. In addition, our task is, through the consistent narrative of the facts, to show US Civil War in Georgian periodicals and find out: 1) what was the purpose of coverage of one of the most important events of the world history; 2) what was the main thing and massage for readers; 3) did it have any positive impact on the development of Georgian society or not, or it was just a propaganda and popularization in terms of learning civil war? This issue hasn’t been studied in the narrow scientific field so far, and we tried to pay attention to this. In general, the importance of press in that period was high, because it was one of the major information sources. Everything began from the 60th of the XIX century, when Georgian periodical journals and magazines emerged. Such a timely response wasn’t casual and was caused due to the high topicality and importance of this event. In fact, these were the first serious symptoms regarding popularization and interest in contemporary history of the USA. The newspaper “Droeba” was one of the major actors of the Georgian civil opinion in the second half of the 19th century. The Newspaper was issued in 1866-1885 years. The contemporary history and, in this case, the war was actively covered by the newspaper “Droeba”. From these publication letters, it was clearly shown that they were deeply familiar with the life of people living in the USA and the state processes about which they published letters systematically. First of all, the attention shall be paid to the importance of these publicist materials. What value does it have? Shall we adopt it or not? How logically is the major meaning expressed? i.e. these points are essential to focus correctly while discussing the issue. Surely, the correctly chosen criteria have an essential importance and will help us to create adequate image and it is the main thing. It is important to logically evaluate this heritage, not to take it to extremes. It should be carried out neither very apologetically nor with a complete disregard. Both these extremes are unacceptable. For that time it was a step forward and the information provided had, has and will always have its own place in Georgian historiography. The meaning of this “Black Job” is determined by its cognitive importance. As we can see, this interest wasn’t superficial and only narrated dry facts. They maximally tried to draw attention on target-effective connection and exactly this was the main dignity of their reasoning.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
აშშ, საქართველო, პრესა, USA, Georgia, Press
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 90-93/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 90-93