რეცენზია სურენ აივაზიანის ნაშრომზე – "სომხეთის ისტორიული რუკების ატლასი" (С. Айвазян. Исторические карты Армении. Атлас. Ред. С. Еремян. Ереван. 2003)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
რეცენზია, პოლემიკა, კრიტიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 465-469 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 465-469
Collections