ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. GEORGIAN ETHNOCULTURAL EVOLUTION AND THE WEST ACCORDING TO NUMISMATIC MATERIAL

Loading...
Thumbnail Image
Date
1997
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
ნაშრომში განხილულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ევოლუციისა და მსოფლიო განვითარების უზოგადესი საკითხები, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნუმიზმატიკურ მასალას, როგორც სანდო წყაროს ეკონომიკური ცხოვრების რეკონსტრუქციისთვის. ნაშრომი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და ფართო მკითხველისთვის.
Description
Keywords
ნუმიზმატიკა, მონეტები, საქართველოს ისტორია, ანტიკური ისტორია, ბიზანტია და საქართველო
Citation
ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით, თბილისი, მერიდიანი, 1997, 333 გვ./ GEORGIAN ETHNOCULTURAL EVOLUTION AND THE WEST ACCORDING TO NUMISMATIC MATERIAL, Tbilisi, Meridian Publishers, 1997, 333 p.
Collections