გორულის წარწერაში მოხსენიებულ პირთა ვინაობის საკითხისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
In Marneuli municipality (Eastern Georgia) near Goruli an Armenian inscription of 1615 has been erected where some unknown people are named. Chief person named in this inscription was Mavkos, others are proposed to be his sons. Their names and identification are the case of study of our research. Atabek who was Malik of this region is among them, also Miriman Baghdad Khan who was the governor (Khan) of Baghdad, Aslan, Elicum, Mantash, and one more brother of theirs whose name is badly damaged and is impossible to read. In article we have shown the fact that those folks listed in Goruli inscription were the local lords from Mirimanidze noble family, they also held the office of Melik of Somkhiti (later their descendants were known as Melikishvili family).
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
გორული, მარნეული, მავკოსი, მალიქი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 176-183 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 176-183
Collections