სახარების ოშკური ხელნაწერის (ათონ. 62) ისტორიის შესახებ. ABOUT THE HISTORY OF THE GOSPEL MANUSCRIPT FROM OSHKI (ATH. 62)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
The manuscripts of Iveron Monastery of Athos were described by Alexander Tsagareli (in 1886) and Robert Blake (in 1931). Manuscript number 62 in Blake's description is mistakenly known as the Gospel manuscript from Oshki in scientific literature. We have marked the manuscript with the conventional sign o. The Gospel manuscript from Oshki is preserved in the collection of the manuscripts at Iveron Monastery on Athos. Photocopy and microfilm of the manuscript are kept at the National Centre of Manuscripts (Tbilisi, Georgia). The manuscript is dated to the 11th century. Some of the Georgian researchers even thought that Oshki Monastery was on Athos. The researchers were mistaken because of the fact that in the colophons of some manuscripts discovered on Athos, Oshki was indicated as the place of their rewriting, although wellknown Athonite figures – Ioane-Tornike and Ioane-Varazvache were mentioned; they were the persons who ordered these manuscripts. Robert Blake thinks that Ath. 62 should have been rewritten on Athos. But some of the Georgian researchers think that it belongs to that manuscripts discovered in Iveron Monastery on Athos, but originated in Oshki. There is a fragment of colophon in the description of Alexander Tsagareli: `...Pray for Giorgi as I have translated this”. This fragment is omitted from the photocopy which we possess now. That fragment coincides with Giorgi Mtatsmindeli's well-known colophon according to which Giorgi Mtatsmindeli is a repeated translator of the Gospel. Alexander Tsagareli supposes that Ath. 62 should have been rewritten by Giorgi Mtatsmindeli himself. According to our textual study, it is established that two people were working at the Ath. 62 manuscript, a scribe and the editor. The scribe writes the main, initial text and the editor corrects the main text, erases or adds in it the readings of other edition. It is well known that vulgate version by Giorgi Mtatsmindeli is that compared with the Greek original text for three times. In our opinion, it is less possible that Giorgi Mtatsmindeli rewrote the main, initial text of Ath. 62 because it represents the version twice compared with the Greek original of the Gospel by Giorgi Mtatsmindeli. As for the second text, it is corrected according the text recognized by Georgian church as vulgate and it is identical to Giorgi's edition. It is logical to think that exactly the second text is produced by correcting the main text of the Gospel manuscript from Oshki by Giorgi Mtatsmindeli. The assumption of Alexander Tsagareli that Ath. 62 should have been rewritten by Giorgi Mtatsmindeli himself is just a version, needing more arguments.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
ოშკის ხელნაწერი, ათონის ივერონი, გიორგი მთაწმინდელი, ალექსანდრე ცაგარელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 111-118 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 111-118
Collections