გენერალ იუზეფ პოჟეცკის მოხსენებითი ბარათი თბილისში ყოფნის შესახებ 1920 წელის 18-25 მარტს.REPORT OF GENERAL JUZEF POZECKI ON HIS STAY IN TBILISI ON MARCH 18-25, 1920

Abstract
There is a document kept in the Central Military Archive of Poland relating the situation in Georgia in 1920. The document represent the report of Lieutenant General Juzef Pozecki, dated April 8, 1920 and sent to the Supreme Command of the Polish Army. At the beginning of the document General Pozecki notes that he has left for Georgia and, specifically for Tbilisi for personal purposes. A fragment of the General’s letter confirms the sympathy of Georgians for Poland and Polish people in general: “As a Polish General, I felt the utmost courtesy and kindness on the part of Georgians”, he writes. But the Civic Guard didn’t make a good impression on him. The reason was the appearance of soldiers going along the street for the change of the guard. They happened not to wear uniforms and carried the weapons the way they liked. He confirms that there are many former officers of the imperial army in Georgia who, due to the lack of sympathy for the current government, have refused to serve in the National Armed Forces. The General writes that while being in Tbilisi he met with the Deputy Minister of War, General Gedevanov – an acquaintance of his. The conversation between the two generals concerned possible Russian aggression against the South Caucasus and military readiness of Georgia. The General says in his letter that in Tbilisi there are already a lot of refugees from Vladikavkaz. Part of the letter tells about the overall situation in Tbilisi at that time. He notes that food and various goods are cheaper than in Constantinople but emphasizes that bread and sugar are in short supply, although other products are available. He also writes that there are no clothes and dry goods. The document highlights the plight of the intelligentsia, who are impoverished and distressed and tells about scarcity of well-maintained roads, rarity of trams and weak, flickering electric light. Despite all the above, the General writes that life in Tbilisi, compared with the times of Russian domination is calm. At the end of his letter the general writes that on his way back to Constantinople, he met the delegation of Titus Philipovich in Batumi.
Description
Keywords
საქართველო, პოლონეთი, თბილისი, Georgia, Poland, Tbilisi
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 41-45 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 41-45