მილეტელები შავიზღვისპირეთში (არისტოტელეს ერთი ცნობის ინტერპრეტაციისათვის)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Ionian stage of the Greek colonization of the Black Sea is not well represented on the archaeological sites. The reason for this relative “silence” is that the first settlements were not large. Miletus earned the name of the founder of 90 cities, although they were relatively small. The small number of the colonists was not enough and the cities were not able to create their own economic base. This resulted in the escape of the Milesians from the Black Sea region. Aristotle’s information is very helpful concerning this issue. He attested that the Milesians had come to the Black Sea region and later escaped from there. This information suits the 1st half of the 5th c. B.C. The Milesian colonies should have declined after Miletus had been taken by the Persians, since the former lost their original purpose and could not gain a new one – to have their own economic base. Therefore, the Milesians seemed to have escaped from the Black Sea during this period.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/161-shromebi-8.html
Keywords
ბერძნული კოლონიები, მილეტი, ფაზისი, დიოსკურია, არისტოტელე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VIII, თბილისი, 2013-2014, გვ. 47-51 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VIII, Tbilisi, 2013-2014, pp. 47-51
Collections