ტანსაცმლის უნივერსალური სტილები და მოდა ქართულ მონეტებზე. UNIVERSAL STYLES OF CLOTHING AND FASHION ON GEORGIAN COINS

Abstract
Europe and Asia, two principal zones of integration, had their universal changeable styles in architecture, clothing etc. When affiliated to Hellenistic Orient, Georgians were dressed in Persian-style clothing. When affiliated to “Byzantine Commonwealth” (East European world), Georgians were dressed in Byzantine-style clothing. Modern Georgia means Modern style. The story is depicted on Georgian coins. a) Georgian dressed in Persian-style clothing is shown on the coins of Bagadat, son of Biurat, duke of Klarjeti (Southwest Georgia). I and II types. Second half of the 3rd c. B.C. b) Georgians dressed in Byzantine-style clothing are shown on David IV’s (king of Georgia) copper coin, type – king in Imperial coat, 1118-1125; coin of Giorgi IV (king of Georgia) – king in Imperial dress, 1210; coins with the effigy of two Davids (David Ulugh and David Narin, kings of Georgia), 1261-1262. Wearing or shaving the facial hair has been more a matter of fashion, than something else. Georgians favoured beard and mustache during the whole Feudal period as seen on the coins of Bagadat, son of Biurat (Obverse: head of Bagadat, bearded, with moustache), David IV’s copper coin, type – king in Imperial coat (Obverse: bust of bearded king in Imperial coat), coins of Giorgi III (king of Georgia) – king with falcon on hand, 1174 (Obverse: bearded king in Asian-Byzantine dress), coins of Giorgi, king of Imereti (Western Georgia). I type. 1565-1585 (Obverse: head of bearded man in jewelled crown). Like everywhere in Europe, beard and mustache were beloved in Georgia in the second half of the 19th c.-beginning of the 20th c. Prominent figures of this period are represented now on the Georgian banknotes.
Description
Keywords
ტანსაცმელი, უნივერსალური სტილები, მოდა ქართულ მონეტებზე, clothing, universal styles, fashion on Georgian coins
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 95-97 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 95-97