1832 წლის შეთქმულებითი მოძრაობა (და არა – შეთქმულება)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Conspiracy of the Georgian patriots against Russia was not a conspiracy in typical sence, as all the active classes were involved into. Structurally, conspirators formed network of different circles, led by main body of conspiracy. They needed global rebellion which is attested by different type of sources. That is why this event needs other definition that created by the Russians – conspiracy. Maybe, patriotic movement will be proper nominal.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
1832 წლის შეთქმულება, შეთქმულებითი მოძრაობა, რუსეთის იმპერია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 247-260 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 247-260
Collections