მიხეილ (გობრონ) საბინინის „საქართველოს სამოთხის“ კომპოზიციისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The book called “Georgian Paradise” by Mikheil Sabinin was published in 1882 by Peter Burg. While talking about the publication, several items are worth bearing in mind: the goal of the publication, content, scientific and practical needs, importance and value, especially in the modern period, sources of the book, the meaning of the title of the book to define the notes and comments made by Mikheil Sabinin. The notes were presented by the author about the format of the book. There are ancient Georgian writings in chronological order, as well as some published homily and historical stories. The main valuable part is the author’s foreword, in which is the author describes issues connected to the writing of the book, its significance, sources and the attitudes of Georgians and other nationalities to the book. This book is very important for the exploration of ancient Georgian literature. It was the first full collection of ancient Georgian literature, the samples of which had not been published before. Moreover, Georgian society has no other publications of this type. The author also realized the significance of the book.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
საბინინი, „საქართველოს სამოთხე“, სათაური-მეტაფორა, გამოცემის მიზანი, შედგენილობა, სამეცნიერო დანიშნულება, Sabinini, “Georgian Paradise”, title – metaphor, the goal, the content of the publication, scientific meaning
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 157-159/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 157-159