1989 წლის 25 თებერვალი. საზოგადოება და ხელისუფლება

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The political changes that began in the USSR in the second half of the 1980s (“Perestroika”, “Glastnost”) led to the activation of the National-Liberation Movement. When talking about this period, two events are mainly mentioned. The fi rst being April 9, 1989 and the next November 1988 hunger strike. Apart from them, there were several other important events in the second half of the80s. AmongthemisFebruary25, 1989. Thisdaybytheiniti ativeoftheNational Liberation Movement was marked as a day of mourning in the latt er year . February 25 was one of the most solemn days in Soviet Georgia, the date of establishment of the Soviet rule in Georgia. The society was celebrating together with the government, at least in appearance, ostensibly. Perhaps some individuals perceived this day in rather diff erent light than the Soviet authorities, but obviously this was not happening in public. This very day as a day of mourning, as a day of Georgia’s loss of independence, was celebrated in public, for the fi rst time with a mass anti-Soviet demonstration in 1989. The government tried to terrorize the public and supposedly this led to the incident of February 18, 1989, the dispersion of peaceful protesters by “Komsomol” activists. On February 25, the city center was full of “militia”. The demonstrators gathered in diff erent places and marched to the yard of the fi rst building of TSU, the main gathering location. By 10-11 a.m. the yard and the surrounding area was crowded with demonstrators. Some groups had to break through a “militia” cordon on the way. Several buses were parked on the streets surrounding the university, where the soldiers of the 8th Regiment of the Internal Troops were waiting in the full preparation (equipped with the helmets, the shields etc). But the government could not dare to use force. What was the government doing? It was traditionally celebrating _ on the evening of February 24, a solemn gathering and then a solemn concert was held at the Opera House. This was happening when, even in the pages of the fl agship of the Soviet Georgian press, the newspaper “Communist” was addressing the events of February 25, 1921 as an occupation. It was obvious that the government and the society were on diff erent confl icting sides. The government was becoming more and more alienated from the society, it could no longer perceive reality and I suppose this was the reason for the development of the events a month and a half later.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
საქართველო, მეოცე საუკუნე, ხელისუფლება, Georgia, twentieth century, government
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 11-13/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 11-13