გიორგი ყაზბეგის (1839 -1921) უკანასკნელი განსასვენებელი მიკვლეულია სტამბოლში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The tomb of Giorgi Kazbegi, a prominent public figure,chairman of the Society for Spreading Literacy among Georgians (1908-1921), a graduate of the General Staff of the Russian Empire, lieutenant general, writer and scientist, has not been known until recently. The Georgian National Academy of Sciences, National Agency for Cultural Heritage Preservation and Batumi Shota Rustaveli State University have sent a team of scientists to the Republic of Turkey,Istanbul to find the lost grave of Giorgi Kazbegi. The search team shifted all its attention to the Greek Orthodox necropolis in Shishli. With the help of Father Demetrios, the pastor of the church of the Transfiguration, we have traced the book of the dead which is now kept in the archive of the Greek Orthodox Church of St.Mary. The entry in the Latin alphabet of the book informs us: Giorgi Kazbegi died on March 24, 1921.Funeral expenses №15674 in accordance with the receipt in 540 kurush (at a modern exchange rate -approximately 250 Euros) as it should not seem surprising , paid by Consulate of Soviet Russia. Unfortunately, in 1924 due to nonpayment of maintenance and care costs for this №519 grave, the body of Giorgi Kazbegi was transferred to the collective grave.
Description
Keywords
საზოგადოება, გამოჩენილი, ინფანტერი, მეცნიერი, მწერალი, ექსპედიცია, სტრატეგიული, ცნობები, შთაბეჭდილებები, ხელნაწერი, Society, Prominent, Infantry, Scholar, Writer, Expedition, Strategic, References, Impressions, Manuscript
Citation
კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XXXVI, თბილისი, 2022, გვ.: 143-150/ ISSUES OF HISTORY AND THEORY OF CULTURE, XXXVI, Tbilisi, 2022, pp.: 143-150
Collections