ახალი სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი (საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის "შრომების" გამოქვეყნების გამო)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
რეცენზია, კრიტიკა, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 496-503/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 496-503
Collections