მარინა ცვეტაევას ეპისტოლარული იდიოლექტი

Abstract
The epistolary intercourse between Marina Tsvetaeva and Boris Pasternak is the subject of close attention of researchers analysing different aspects of the letters of the two poets. The article considers in detail the epistolary idiolect of Marina Tsvetaeva on the example of her reply letters to the poet “of equal size”, in particular, it analyzes in detail such issues as Marina Tsvetaeva; sattitude to the phenomenon of letter; her individual understanding of the semantics of thisnomination; the originality of the manner of reading the letter by the poet; principles of approachto solving metaphorical phrases found both in letters and in Marina Tsvetaevas poetic works; ways of presenting information in her letters; epistolary intercourse between Marina Tsvetaeva and Boris Pasternak as an epistolary variety of psychological drama discourse, etc.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
მარინა ცვეტაევა, იდიოლექტი, ეპისტოლარული, Tsvetaeva, Idiolect, epistolary
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 21-22
Collections