რანკე და ივანე ჯავახიშვილი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper is historiographic and aims to find out the influence of German historian Leopold von Ranke on the works of an outstanding Georgian scholar Ivane Javakhishvili. From this viewpoint, the paper is both interesting and topical. Ivane Javakhishvili was the first to introduce the European method in Georgian historiography. Javakhishvili’s approach implied scientific criticism of historical sources. This outstanding scholar made the historical narrative scientific. This approach might have been influenced by Ranke. Apart from the common features, there are certain differences in the attitudes of the two scholars. Javakhishvili never confined his research to political history. Besides, his works were not Europocentric.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
რანკე, ივანე ჯავახიშვილი, Ranke, Ivane Javakhishvili
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 103-107/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 103-107