გენერალ-ლეიტენანტი ილია ოდიშელიძე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Ilia Odishelidze was born in 1865, on the 25th of March. He graduated from Cadets’ Corpus in Tbilisi and continued studying at Alexander III Moscow Military Academy. In 1891-1894 he was studying at the General Staff Academy. In 1897-1904 Odishelidze served in the Baltics; in 1904-1909 – in Far East and took part in the Russo-Japanese war. In 1909-1914 he served in Middle Asia. In 1910 Odishelidze was raised to the rank of major-general. On the 11th of October, 1914, he received the rank of lieutenant-general and was sent to the front of World War I. During World War I, he was chief of staff, 1st army. In October 1917 Odishelidze was appointed as commander-in-chief of the army in the Caucasus. He was deputy military minister of Democratic Republic of Georgia. Odishelidze was military expert in the Georgian delegation sent to the Paris Conference. From 13th of December, 1920, to the 16th of February, 1921, Odishelidze was commander-in-chief of the Georgian army. Only Odishelidze protested against the command of February 24th, 1921, to leave Tbilisi. On the 17th of March Ilia Odishelidze left his home country. He died in Istanbul, probably in 1925.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ილია ოდიშელიძე, სამხედრო ისტორია, ისტორია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 298-328 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 298-328
Collections