ოსმალეთში დაბანაკებული "ქართული ლეგიონის" ფულის ნიშნები. PAPER MONEY OF “GEORGIAN LEGION”, CAMPED IN TURKEY

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
The article is about temporary paper money (bonds), issued in the name of “Georgian Legion” which combated for the Germany and its allies during the World War I. These bonds circulated in 1916-1917 in the military camps of Georgian Legion in Turkish towns of Samsun, Kerasund and Tirebolu. The bonds were printed in Berlin and we can find only German inscriptions on them, but, anyway, the bonds are issued in the name of Georgian Legion and circulated in above mentioned military unit. Therefore, those bonds equally belong to German and Georgian bonistics.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
ქართული ლეგიონი, ფულის ისტორია, I მსოფლიო ომი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 151-158 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 151-158
Collections