ებრაული თემა ქართულ კულტურაში (მე-XX საუკუნე)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In Georgian periodicals of the twentieth century, the issue of the Jews was one of the most important topics. For centuries, harmonious coexistence between Georgians and Jews has had some impact on the lives and culture of both peoples. Jewish life has embraced a number of Georgian rules, which are clearly manifested in the rituals of Jewish wedding, burial, and mourning. One of the main factors in the viability of the Jewish community was the existence of a morally and economically strong family. Georgian Jews actively participated in the political and public life of Georgia, in particular, in 1918, in the formation of the first parliament of independent Georgia. The Jews in Georgia were closely connected with the Georgians not only by living in a common territory, but also by producing a common economic base. They pursued agriculture together with Georgians, successfully engaged in viticulture and winemaking. Along with agriculture, one part of the Jews pursued handicrafts and domestic industry: metallurgy, carpentry, handicrafts, carpentry, painting, and blacksmithing. Jewish artisans formed their own workshops or small industrial associations - "communities", in which 2-3 artisans were united according to their main profession. In Kartli (Gori, Tskhinvali) the Jews had wine and vodka bottling factories, a tea-packing workshop, a shoemaker and a garment factory, and so on. In Nikozi, the Jews owned small brick factories where they made alize, brick and tile. They had sawmills, mills. Jewish meths were known in Racha. In 1918, the Georgian-language Jewish newspaper "Voice of a Jew" started publishing in Kutaisi, and in 1924. The Georgian-language Hebrew newspaper Makaveli was also published in Tbilisi. The Jewish Cultural-Educational Foundation has been operating in the capital since 1993, with the support of which the magazine "Step to the Torah" is published. From the same year, the newspaper "Menora" was published, which systematically provides readers with information about the ongoing processes in Israel, and tells Georgian Jews living outside Georgia about the daily life of Georgia.
Description
Keywords
საუკუნეები, ტოლერანტობა, ონომასტიკა, სიყვარული, თანაცხოვრება, მრავალფეროვნება, ჰარმონიული, ფენომენი, ებრაელები, პროპაგანდა, Centuries, Tolerance, Onomastics, Love, Coexistence, Diversity, Harmonious, Phenomenon, Jews, Propaganda
Citation
კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XXXVI, თბილისი, 2022, გვ.: 189-206/ ISSUES OF HISTORY AND THEORY OF CULTURE, XXXVI, Tbilisi, 2022, pp.: 189-206
Collections