ტბელების წინააღმდეგ ბაგრატ III-ის ბრძოლის ისტორიიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
In about 980-981, after solutions in the Western Georgia, king Bagrat III decided to solve the problems in Shida Kartli (Eastern Georgia). The Tbeli family opposed him strongly having on mind establishment of their special status in Shida Kartli. They were thought to have tried not to let the king into the Eastern Georgia, but were defeated. The article supports the idea that king himself attacked the Tbeli family in their domains.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
ქავთარ ტბელი, ბაგრატ III, თეოდოს მწუხარე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 55-66 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 55-66
Collections