Wine tourism and its application in the context of localization and implementation factors

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press
Abstract
Wine tourism is one of the relatively young tourist activities in the Czech Republic, wine as a tourist product has only recently begun to be promoted to a greater extent. The beginnings of wine tourism can be traced mainly to southern Moravia, where wine growing is traditionally associated with a specific rural culture and folk architecture. On the example of a particular wine region, this paper captures natural as well as cultural and material-technical prerequisites for tourism development and introduces it to potential tourists. The aim is to apply localization and implementation factors within a wine tourism field on a territory of Moravia in the Czech Republic. The Moravia wine region has a high potential for wine tourism and further development by natural as well as cultural and historical predisposition, followed by well-spread cycling routes, number of touristic attractions and services facilities together with quality wine production.
Description
1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (2021). Ústřední seznam ochrany přírody. Retrieved from https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/ 2. ATICCR. (2021). Jihomoravský kraj: Asociace turistických informačních center České republiky. Retrived from http://www.aticcr.cz/jihomoravsky-kraj/os-1003/p1=2297 3. Bublíková, L. (2020). Situační a výhledová zpráva. Réva vinná a víno. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky. Retrieved from http://eagri.cz/public/web/file/672676/Vino_2020_Web.pdf 4. CzechTourism. (2021a). Kapacity HUZ podle kategorie 2012 – 2020. Tourdata. Retrieved from https://tourdata.cz/data/kapacity-huz-podle-kategorie-2012-2020/ 5. CzechTourism. (2021b). Návštěvnost HUZ – podrobná data 2012 – 2021 1. pololetí. Tourdata. Retrieved from https://tourdata.cz/data/navstevnost-huz-2012-2021/ 6. ČSÚ. (2021). Vinice (strukturálníšetření) - 2020. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/vinicestrukturalni-setreni-2020# 7. Flamik, J. (2020, May 1). Když se nechodí pro víno, ale za vínem aneb Stav a perspektivy vinařské turistiky v ČR. CELYOTURISMU.CZ. Retrieved from https://rb.gy/6lqd1w 8. Flamik, J. (2014). Moderní formy vinařské turistiky. Brno: Partnerství, o.p.s. 9. Getz, D. (2000). Explore wine tourism: management, development & destinations. Elmsford: Cognizant Communication Corporation. 10. Hrady.cz s.r.o. (2021). Hrady, zámky a tvrze. Retrieved from https://www.hrady.cz 11. Hrala, V. (2002). Geografie cestovního ruchu (4. ed.). Prague: Idea Servis. 12. Králiková, A., Kubát, P., & Ryglová, K. (in press). Visitors’ happiness and loyalty in the Moravia wine region. European Countryside. 13. Kubát, P. (2020). Cycling Tourism Certification and Its Justified Role in Wine Tourism in Znojmo Subregion. PEFnet 2020 – 24th European Scientific Conference of Doctoral Students, 101-102. Brno: Mendel University in Brno. Retrieved from https://pefnet.mendelu.cz/wcd/wrekpefnet/pefnet20_extended_abstracts_web_final_version3.pdf 14. Kubát, P. (2019). Vývoj vinařského turismu a jeho úroveň v České republice, Chile a Srbsku. [Diploma Thesis, Mendel University in Brno]. Theses.cz. Retrieved from https://theses.cz/id/c99pjh/?lang=sk 15. Kunc, J., & Vystoupil, P. (2005). Vinařská turistika v České republice - regionálně geografické aspekty. In Sborník z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách (pp. 265-270) Brno: Masarykova univerzita v Brně. 16. Leedon, G., Decosta, J. N. P. L. E., Buttriss, G., & Lu, V. N. (2021). Consuming the earth? Terroir and rural sustainability. Journal of Rural Studies, 87, 415-422. 17. Mele, E., & Cantoni, L. (2018). Localization of Tourism Destinations’ Websites: Theory and Practices. In M. Bielenia-Grajewska, & E. Cortes de los Rios (Eds.), Innovative Perspectives on Tourism Discourse, 132-154. 18. Monzonís, J. S., & Olivares, D. L. (2012). Location factors and tourism development in the rural spaces of the Valencian Autonomous Region. Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles, 59. 19. Nadace Partnerství. (2021). Moravian wine trails. Moravské Vinarské Stezky. Retrieved from https://www.vinarske.stezky.cz/uvod?lang=en-US 20. Narkūnienė, R., Gražulis, V., & Arbidane, I. (2017). Tourism development conditions in the municipalities of Lithuania and Latvia regions. In CBU International Conference Proceedings, 5, 320-325. 21. Prokeš, M. (2019). Wine trails in the Czech Republic. In M. Sigala & R. Robinson (Eds.), Wine tourism destination management and marketing: theory and cases (pp. 341-355). Cham: Palgrave Macmillan. 22. Restu.cz. (2021). Restaurace v České republice. Retrieved from https://www.restu.cz/restaurace/ 23. Ryglová, K, Rašovská, I., & Šácha, J. (2017). Rural Tourism–Evaluating the Quality of Destination. European Countryside, 9(4), 769-788. 24. Ryglová, K., Burian, M., & Vajčnerová, I. (2011). Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi (1. ed.). Prague: Grada. 25. Šauer, M., Vystoupil, J., Holešinská, A., Palatková, M., Pásková, M., Zelenka, J., Fialová, D., Vágner, J., Halámek, P., Repík, O., & Petr, O. (2015). Cestovní ruch. Učební text. Brno: Masarykova univerzita. 26. Šíp, J., Ryšková, J., & Smrčka, F. (2018). Territorial Connections of Wine Tourism to Vine Growing and Wine Produce in The Winegrowing Sub-Regions of Slovácko and Znojemsko. Czech Hospitality & Tourism Papers, 14(30), 16-27. 27. Sorm, L. & Spol. (2021). Jižní Morava - TURISTICKÉ REGIONY ČR - rezervační a informační systém. Turistické Regiony ČR. Retrieved from http://www.jiznimorava.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=74216 28. Šťastná, M., Vaishar, A., Ryglová, K., Rašovská, I., & Zámečník, S. (2020). Cultural Tourism as a Possible Driver of Rural Development in Czechia. Wine Tourism in Moravia as a Case Study. European Countryside,12(3) 292-311. 29. Stovka Software. (2021). Katalog cestovních kanceláří a agentur - AtlasCK.cz. Atlas CK. Retrieved from http://www.atlasck.cz/ 30. UNESCO. (2021). UNESCO - Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices. Retrieved from https://rb.gy/4yvkeo 31. Veselá, J., & Malacka, L. (2015). Use of the wine tourism in the region development: The comparative study. In DOKBAT – 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 275-286. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. Retrieved from https://rb.gy/5j4a9h 32. Victorovna, S. S., & Ivanovich, S. V. (2019). Way to assess the development of municipal tourism infrastructure. Journal of Applied Engineering Science, 17(1), 87-92. 33. Vinařský fond. (2021). Vinařská oblast Morava. Vína z Moravy a Vína z Čech. Retrieved from https://rb.gy/vqxvuy 34. Vystoupil, J., & Šauer, M. (2017). Geography of Tourism in the Czech Republic. In K. Widawski & J. Wyrzykowski (Eds.), The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries (pp. 149-188). Springer. 35. Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Kunc, J., Tonev, P., & Seidenglanz, D. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk. 36. Zelenka. J., & Pásková, M. (2002). Výkladový slovník cestovního ruchu. Prague: MMR ČR.
Keywords
Tourism industry, Ecotourism, Prerequisites of tourism, the Moravia wine region, the Czech Republic
Citation
VI International Scientific Conference: "Challenges of Globalization in Economics and Business", Tbilisi, 2021, pp. 181-189
Collections