ცნობები XIX საუკუნის უცხოელი ავტორების ნაშრომებიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის შესახებ

Abstract
რატომ იწვევს ჩვენს ყურადღებას XIX საუკუნის უცხოელ ავტორთა ნაშრომებში ასახული საქართველოს ისტორია, კერძოდ, დავით აღმაშენებლის ეპოქა? როგორ აფასებდნენ უცხოელები მეფე დავით IV-ის ხანას? დეტალურად და ობიექტურად აღწერდნენ, თუ გვერდს შეგნებულად უვლიდნენ, რათა უცხოელ მკითხველს არ ჰქონოდა წარმოდგენა მამაც მეფესა და ქვეყნის გმირულ წარსულზე? - ესაა კითხვები, რომლებსაც ვეცდებით ვუპასუხოთ წინამდებარე სტატიაში. XIX საუკუნის უცხოელი ავტორების ნაშრომებიდან ირკვევა, რომ დავით აღმაშენებლის შესახებ მათ თხზულებებში ზოგიერთი ისტორიული მოვლენა არასრულია, მეტად მცირე ინფორმაციის შემცველია, ხოლო თარიღები არაზუსტი ან საერთოდ არაა მითითებული. მიუხედავად ამ ნაკლისა, მათ გამოქვეყნებას XIX საუკუნის რუსეთსა და ევროპაში, უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს არის საბუთი საქართველოსადმი უცხოელთა ინტერესისა, რომლებსაც წარმოდგენა ექმნებოდათ ამ ქვეყნის გმირ მეფეზე და მის მიერ შექმნილ ბრწყინვალე ეპოქაზე. Why does the history of Georgia reflected in the works of foreign authors of the 19th century attract our attention, in particular, the era of David the Builder? How did the foreigners evaluate the era of King David IV? Was it described in detail and objectively, or some information was deliberately avoided so that foreign readers would not have had an idea of the brave King and the heroic past of the country? – These are the questions we will try to cover in this paper. Analyzing the works of foreign authors of the 19th century it is clear that some of the historical events in their writings about David the Builder are incomplete, contain very little information, and the dates are inaccurate or not specified at all. Despite these shortcomings, their publications were of great importance in nineteenth-century Russia and Europe. This is an assertion of the fact that the interest of foreigners to Georgia existed and they were informed about the heroic King of this country and the glorious era created by him.
Description
Keywords
საქართველოს ისტორია, დავით აღმაშენებელი, XIX საუკუნე, უცხოელი ავტორები, History of Georgia, David the Builder, XIX century, foreign authors
Citation
წმინდა გრიგოლ ფერაძის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები (მიძღვნილი დიდგორის ბრძოლის 900 წლისთავისადმი). თბილისი, 2021, გვ.: 43-46, 154-156/ Saint Grigol Peradze 2nd International Scientific Conference short Contents of the Papers (dedicated to the 900th Anniversary of the Battle of Didgori). Tbilisi, 2021, p.: 43-46, 154-156
Collections