დავით აღმაშენებელი ქართულ მეცნიერებაში. ბიბლიოგრაფია

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, ბიბლიოგრაფია, ისტორიოგრაფია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 120-130 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 120-130
Collections