დემოგრაფიული ვითარება თანამედროვე მსოფლიოში

Abstract
Description
Keywords
Citation
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის "პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები" მასალები. თბ., 2011
Collections